BITKA MEĐU OBLACIMA

BITKA MEĐU OBLACIMA

Tamo daleko, u zapadnoj Srbiji ugnezdio se sivi soko na piramidi od kamena. I on je kamen, ali kažu kad sneg oveje Gučevo i zabele se vrata Jadra, tad oživi I raširi svoja krila. A mala su mu krila da pokrije sve vrhove i proplanke ove gorde planine. A proplanci, rovovi i šuma gusta, govore o bici među oblacima, o nepokorenoj armiji koja leži pod zemljom krvlju pričešćena.

Pročitaj više